Sint-Niklaas



SOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

SOS Nuchterheid Sint.-Niklaas
huisvandeMens
Stationsplein 22
9100 Sint.-Niklaas

 

OPGELET: Vanaf dinsdag 25 mei 2021 worden terug wekelijks 2 fysieke bijeenkomsten georganiseerd, nl. iedere dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (9 deelnemers max.).

Tevens wordt iedere dinsdagavond, eveneens van 20.00 tot 22.00 uur, een online-bijeenkomst georganiseerd.

Uw contactpersoon voor iZZa Sint-Niklaas is te bereiken:   0477 57 88 52 (vanaf 18.00 uur).

Aarzel niet om een afspraak te maken.

De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!

 
 
 
 
 
 

Top