Sint-NiklaasSOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

SOS Nuchterheid Sint.-Niklaas
huisvandeMens
Stationsplein 22
9100 Sint.-Niklaas

Iedere dinsdagavond (2 bijeenkomsten op dinsdagavond):
- van 19u tot 21u (begeleiding door Luc)
- van 20u tot 22u (begeleiding door Karlien)

Uw contactpersoon: Luc - 0479 51 53 72

Aarzel niet om een afspraak te maken.

De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!

Top