Oudenaarde


SOS Nuchterheid Oudenaarde
Vrijzinnig Centrum Liedts (VCL )
Liedtskasteel
Parkstraat 4
9700 Oudenaarde

Iedere dinsdag van 20u tot 22u
Uw contactpersoon: Rino - 0477 81 09 91

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke.


Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.