Oostende


SOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

SOS Nuchterheid Oostende
VLC De Geuzetorre
Kazernelaan 1

8400 Oostende

Uw contactpersoon is te bereiken via:  0474 74 57 15

De eerstvolgende fysieke bijeenkomsten gaan door op alle dinsdagen van 19.00 tot 21
.00 uur:

- dinsdag 07, 14, 21 en 28 september

- dinsdag 05, 12, 19 en 26 oktober

- dinsdag 09, 16, 23 en 30 november

 Reserveren noodzakelijk en mondmasker meebrengen aub.

(Engelstaligen zijn eveneens welkom)
Top