JetteSOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

SOS Nuchterheid Brussel

 UZ Brussel - Campus Jette - Vergaderzaal directie verpleegkunde
( naast het Bezinningslokaal - rechtover de 5 patiëntenliften - gelijkvloers)

Laarbeeklaan 101
1090 Jette

Iedere derde woensdag van de maand van 13u30 tot 15u stipt.

Uw contactpersoon: Wilfried - 0496 06 58 67


Aarzel niet om een afspraak te maken.
De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!

Data bijeenkomsten in 2021 ( telkens vanaf 13u30):


Top