Heropstart

Update 14 september 2020:

iZZa Aantwerpen : Goed nieuws - de bijeenkomsten worden terug heropgestart vanaf dinsdag 15 september 2020 !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 31 augustus 2020:

iZZa Antwerpen : OPGELET: De bijeenkomsten zijn tot en met 08 september 2020 opgeschort.

Waarschijnlijk, afhankelijk van de evolutie van de situatie, kunnen de bijeenkomsten hervat worden op dinsdag 15 september a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 28 juli 2020:

iZZa Antwerpen : De bijeenkomsten in Antwerpen worden vanaf vandaag voor minstens 4 weken terug opgeschort. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen de bijeenkomsten hervat worden.

iZZa Kortrijk (woensdag) : De woensdagnamiddag-bijeenkomsten in Kortrijk worden vanaf morgen terug voor onbepaalde tijd opgeschort. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen de bijeenkomsten hervat worden.

iZZa Kortrijk (maandag) : De maandagavond-bijeenkomsten in Kortrijk worden van 27 juli tot 17 augustus 2020 opgeschort. De bijeenkomsten hervatten op maandag 24 augustus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 14 juli 2020 : een aantal aanpassingen aan de huidige plaatselijke situaties.

(zie hieronder de teksten in blauw)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOS Nuchterheid kreeg de toelating om vanaf maandag 15 juni 2020 de bijeenkomsten die doorgaan in de huizenvandeMens terug op te starten onder welbepaalde veiligheidsvoorschriten. Er mag o.a. vergaderd worden met een maximum van 10 personen.

Een aantal iZZa's hebben derhalve, noodgedwongen, geopteerd voor de organisatie van 2 sessies in plaats van 1.

Ook de bijeenkomsten die doorgaan in een Vrijzinnig Ontmoetingscentrum worden geleidelijk aan terug opgestart.


iZZa Aalst : is heropgestart vanaf dinsdag 16 juni 2020. De volgende bijeenkomst gaat door op dinsdag 23 juni 2020 en dit in 2 sessies. We beginnen om 20.00 tot 20.55 uur. Daarna ontsmetten. De 2de sessie vangt aan om 21.05 en eindigt om 22.00 uur. Nadien wordt alles terug ontsmet. Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst neem dan voorafgaand ofwel telefonisch contact via 0496/065867 of stuur een mail naar sosnaalst2017@gmail.com.


iZZa Gent (vrijdag) : Heropstart op vrijdag 19 juni 2020. Eerste sessie van 19.00 tot 20.30 uur. Ontsmetting van het lokaal van 20.30 tot 21.00 uur. De tweede sessie gaat door van 21.00 tot 22.30 uur. Deelnemen kan enkel na afspraak met Vincent (0471 78 16 14) of Peter (0473 81 43 07).


iZZa Gent (wodag) : Heropstart op woensdag 24 juni 2020. Eerste sessie van 19.00 tot 20.30 uur. Ontsmetting van het lokaal van 20.30 tot 20.45 uur. De tweede sessie gaat door van 20.45 tot 22.00 uur. Deelnemen kan enkel na afspraak met Eddie (0494 65 19 84).


iZZa Turnhout : Try out op woensdag 24 juni a.s. De heropstart is gepland op woensdag 02 juli 2020. Aan nieuwkomers wordt gevraagd vooraf telefonisch contact te nemen om zich aan te melden. Dit kan via Paul (0475 95 65 72) of Erna (0494 89 81 24).


iZZa Oostende :  Oostende start op 2-wekelijkse basis op vanaf maandag 06 juli 2020. Daarna gaan de volgende bijeenkomsten door op 20.07, 03.08 en 17.08.2020. Verplicht aanmelden en inschrijven via GSM 0474 74 57 15 of via SMS.
iZZa Oudenaarde : De bijeenkomst in Oudenaarde wordt heropgestart vanaf dinsdag 30 juni a.s. Gelieve voorafgaand via Rino (0477 81 09 91) telefonisch aan te melden of te SMS-sen.
iZZa Zottegem (woensdag namiddag) : is heropgestart vanaf woensdag 17 juni ll. De bijeenkom sten gaan op 2-wekelijks basis door. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 01.07, 15.07, 29.07, enz..... Om deel te nemen dient voorafgaand contact genomen worden met het hvdM (09 326 85 70) of het centraal nummer van sosN (09 330 35 25).
iZZa Kortrijk (ma) : De bijeenkomsten worden hervat op maandagavond 22 juni 2020. Om deel te nemen dient voorafgaand contact genomen te worden met Tony (0468 36 37 58).
iZZa Tienen : Er wordt heropgestart vanaf donderdag 25 juni 2020. De bijeenkomsten gaan vervolgens door op de 2de en 4de donderdagavond van iedere maand. Om deel te nemen aan de bijeenkomsten dient voorafgaand contact te worden genomen via GSM 0460 35 03 26.
iZZa Brussel : Is heropgestart op woensdag 17 juni ll. De bijeenkomsten gaan terug door op iedere 1ste en 3de woensdagavond van de maand. Deelnemen kan door voorafgaand contact te nemen en aan te melden via Danny op nr. 0488 98 06 83 of via SMS.
iZZa Brugge : Uit praktische overwegingen werd beslist om de bijeenkomsten herop te starten vanaf donderdag 02 juli 2020. Gelieve voor deelname aan de bijeenkomsten telefonisch of via SMS contact te nemen via GSM-nr. 0477 37 38 65.
iZZa Zottegem (woensdagavond) : De wekelijkse bijeenkomsten op woensdagavond zullen door omstandigheden pas kunnen opstarten vanaf woensdagavond 15.07.2020. Deelname aan de bijeenkomst na aanmelding via GSM-nr. 0477 81 09 91 of via SMS.
iZZa Kortrijk (woensdagnamiddag) : Er werd heropgestart vanaf woensdag 17 juni 2020. Indien meer aanwezigen dan het max. toegelaten aantal zal een beurtrol worden ingesteld. Aanmelden kan via Regina GSM 0471 73 75 81 of via Paul 0486  42 14 04.
iZZa Antwerpen : Zal terug opstarten vanaf dinsdag 30 juni a.s. van 19.30 tot 21.30 uur. Voor informatie kan je terecht op het centraal nummer van SOS Nuchterheid 09 330 35 25.

iZZa Mechelen : De heropstart is voor op donderdag 25 juni a.s. en dit in 2 sessies. De eerste sessie van 19.30 tot 20.30 uur; de tweede sessie van 21.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via GSM 0478 07 34 22.


iZZa Zoersel : Is terug opgestart vanaf woensdag 17 juni 2020. Opgelet: de bijeenkomst gaat terug door op het oude adres, nl. in het Gemeentehuis van Zoersel, Handelslei 167 - 1ste verdieping en dit vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Liefst vooraf aanmelden via Sara GSM 0494 60 41 25.


iZZa Sint-Niklaas : Vanaf deze week worden twee fysieke bijeenkomsten georganiseerd, nl. op dinsdag- en donderdagavond telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Tegelijkertijd worden ook online-sessies georganiseerd. Vooraf aanmelden voor deelname. Dit kan via GSM-nr. 0477 57 88 52 (na 18.00 uur) of via sosnuchterheid.sintniklaas@gmail.com.


iZZa Leuven :Er wordt fysiek heropgestart op woensdag 08 juli 2020 van 20u tot 22u (met een beperkt aantal deelnemers).

De zoom-sessies blijven behouden op woensdagavond eveneens van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag aanmelden voor dinsdagavond 20.00 uur via de Whatsapp-groep Leuven of via de contactpersoon via GSM +32 460 35 03 26


iZZa Hasselt : De bijeenkomsten gaan vanaf 07 juli 2020 door op:

- de eerste en derde dinsdagavond van iedere maand om 18.00 uur met Guido en om 20.00 uur met Anna

 - de tweede en vierde dinsdagavond van iedere maand om 19.00 uur met Anna.

 Voorwaarden :  - Maximum 12 deelnemers per sessie en vooraf aanmelden.

Uw contactpersoon voor beide bijeenkomsten: Guido - 0496 42 47 34 en Anna - 0468 02 70 17


iZZa Genk : iZZa Genk wordt heropgestart op donderdag 2 juli en pikken dus terug de tweewekelijkse samenkomst op zoals vermeld op de website.Tevens wordt op 2 juli, een uur eerder, een verwelkoming voorzien voor nieuwe leden. Aanmelden kan via GSM Herman 0467 04 65 34.