Hasselt


SOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt (VOC )
A.Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt

Tweewekelijks op dinsdag:
- Bijeenkomst van 18u tot 20u ( Guido )
- Bijeenkomst van 20u tot 22u ( Anna )

Uw contactpersoon voor beide bijeenkomsten: Guido - 0496 42 47 34


Aarzel niet om een afspraak te maken.
De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!


Data bijeenkomsten in 2019:

Dinsdag 08.01 en 22.01.2019,

Dinsdag 05.02 en 19.02.2019,

Dinsdag 05.03 en 19.03.2019,

Dinsdag 02.04 en 16.04.2019,

Dinsdag 07.05 en 21.05.2019,

Dinsdag 04.06 en 18.06.2019,

Dinsdag 02.07 en 16.07.2019,

Dinsdag 06.08 en 20.08.2019,

Dinsdag 03.09 en 17.09.2019,

Dinsdag 01.10 en 15.10.2019,

Dinsdag 05.11 en  19.11.2019,

Dinsdag 03.12 en 17.12.2019, telkens om 18u stipt.
Top