Hasselt


SOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt (VOC )
A.Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt

De bijeenkomsten gaan terug fysiek  door op:

- de eerste en derde dinsdagavond van iedere maand om 18.00 uur met Guido.

- de tweede en vierde dinsdagavond van iedere maand om 19.00 uur met Anna.
 

Voorwaarden :  - Voorlopig met maximaal 10 deelnemers per sessie

                           - Vooraf aanmelden


Uw contactpersoon voor beide bijeenkomsten: Guido - 0496 42 47 34 en Anna - 0468 02 70 17


Aarzel niet om een afspraak te maken.
De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!
 


Top