GlossariumA  B   C   D   E  F G  H  I J K  L  M N O  P Q R S  T U V W X Y Z    
A
abstinentie: (volgens van dale) vrijwillige onthouding, m.n. van spijs, drank en seksueel verkeer
allel: (volgens van dale) allel (o.;-en), allelomorf. allelomorf(v./m.-en) (van Gr. Allèlon (elkaar) + morphè (vorm)(, elk van de verschillende vormen van hetzelfde gen.
ambivalentie: (volgens van dale) het tegelijkertijd of na elkaar aanwezig zijn van tegengestelde waarden
synoniem: tweeslachtigheid, dualisme, tegenstrijdigheid 
B   
binge drinken: op bepaalde gelegenheden zeer veel alcohol drinken, meestal op zeer korte tijd - 'binge' betekent 'braspartij' in het Engels
C
capituleren: (volgens van dale) zich (op zekere voorwaarden) overgeven
cognitief: (volgens van dale) cognitieve psychologie, tak van de psychologie die zich bezighoudt met interne, mentale processen
counseling: (volgens van dale) pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering 
D
differentie: (volgens van dale)verschil, onderscheid 
E 
empathie: (volgens van dale) het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander
externalisme: (volgens van dale) richting in de wetenschapsfilosofie die een autonome ideeëngeschiedenis afwijst en de sociale en economische omstandigheden waaronder wetenschappelijke theorieën tot stand komen, zeer belangrijk acht

G  
gen: (volgens van dale) omvat het erfelijk materiaal dat doorgegeven wordt van ouder op kind 
H  
hiërarchie: (volgens van dale) de trapsgewijze afdaling van meerdere tot mindere
I
J
K
kruisverslaving: Kruisverslaving (Crossadiction): verslaving aan verschillende middelen tegelijk 
L  
limbisch systeem: (volgens van dale) gedeelte van de hersenen, bestaande uit een aantal afzonderlijke structuren die nauw met elkaar samenhangen en cirkelvormig rond de aanhechting van de hemisferen aan de tussenhersenen liggen, dat beschouwd wordt als de zetel van de emoties en van het geheugen van het kort tevoren gebeurde.
M

O  
obesitas: (volgens van dale)(medisch) vetzucht, zwaarlijvigheidhttp://www.obesitasonline.be/ 
P 
pathologisch: (volgens van dale) abnormaal, ziekelijk
perceptie: (volgens van dale) resultaat van het waarnemen - synoniem: waarneming
psychoanalyse: (volgens van dale) de psychiatrische theorie van Freud, waarbij de psychiater tracht psychische storingen te genezen door de inhoud van het onbewuste van de patiënt op te sporen en hem daarvan bewust te maken
Q

S  
seculier: (volgens van dale) onkerkelijk - nog maar de helft van de bevolking gelooft in God. Daarmee is Nederland een van de meest seculiere landen ter wereld
T
trauma: (volgens van dale) kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring die een blijvende stoornis teweegbrengt
Tourette-syndroom: Het Tourette Syndroom (TS) wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die men 'tics' noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS. Men kan gedurende dit jaar ook ticvrije periodes hebben die tot drie maanden kunnen gaan. Meer info hier.
U
V

X  

Z    

Top