Gent


SOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.
 
SOS Nuchterheid Gent 
Het Geuzenhuis 
Kantienberg 9
9000 Gent

Iedere woensdag-  en vrijdagavond
 
Uw contactpersoon:
Eddie - 0494 65 19 84  (woensdag)

OPGELET: Vanaf woensdag 19 mei 2021 worden op woensdagavond terug fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Deze gaan door van 20.00 tot 22.00 uur.

Indien geïnteresseerd neem contact met Eddie (0494 65 19 84)

 
Vincent - 0471 78 16 14 (vrijdag)
Peter - 0473 81 43 07 (vrijdag)

 

OPGELET: Iedere vrijdag worden een fysieke en een ONLINE bijeenkomst georganiseerd.
Aanvang beide bijeenkomsten om 19.30 uur tot 22.00 uur.

Indien meer dan 10 deelnemers voor de fysieke bijeenkomst kunnen deze aansluiten aan de online bijeenkomst.

Indien geïnteresseerd neem dan contact met Vincent (0471 78 16 14) of Peter (0473 81 43 07).

Aarzel niet om een afspraak te maken.
De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!