deMens.nu


deMens.nu zit met veel vragen. Je kunt hem geen blaasjes wijsmaken. Eerst zien, dan geloven. Daarom ook verkiest hij andere mensen boven een opperwezen. Mensen kun je zien. Graag zien zelfs. Al spreken ze een andere taal of volgen ze een andere weg. De mens nu stippelt zijn eigen route uit. 
Doel van zijn reis? Een gelukkig leven. Uur en plaats van aankomst? Hier en nu. 

 deMens.nu is vrijzinnig humanistisch !
 

We hebben een eigen mening en mogen die verdedigen. We kijken kritisch naar onszelf en naar de wereld.
Dé Waarheid bestaat immers niet en dus kan niemand die opleggen. De werkelijkheid onderzoeken we zelf. Daarbij stellen we alles in vraag. Zo komen we tot nieuwe inzichten. Dat is eigenlijk ultieme vrijheid: het mogen veranderen van mening. Een vrijzinnig humanist roest niet vast in zekerheden.
 

We laten onze mening niet zomaar bepalen door de groep waartoe we behoren, maar oordelen zelf wat goed is en wat slecht. Daarvoor hebben we geen opperwezen nodig. Vrijzinnig humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige wat er is. Geen ervoor, geen erna. De handleiding stellen we zelf samen. Daarom staan ook wij achter een volledige scheiding van kerk en staat.


Vrijzinnig humanisten nemen hun lot in eigen handen. Zelfbeschikkingsrecht vinden we dan ook noodzakelijk. Elke vrouw is baas in eigen buik en iedereen heeft het recht om over zijn eigen einde te beslissen. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Er bestaan geen absolute normen. Handelen doen we vrij, maar niet vrijblijvend, want we zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten. Vrijzinnig humanisten respecteren elkaar en hun omgeving. Daarom kent onze vrijheid grenzen: de vrijheid van anderen.
 

Wij streven naar een warme en solidaire samenleving waarin elk individu zich ten volle kan ontplooien. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid staan daarbij centraal. We zijn immers vrijzinnig humanisten. Dit wil zeggen dat we niet alleen vrij denken, maar ook geloven in de mens. Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Dialoog is het ABC van samenleven. Er bestaan immers evenveel meningen als mensen. Dat leidt tot discussies, maar dat is ok. Zolang we maar respect hebben voor elkaar. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt.
 

 

We zijn een bont allegaartje van jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld. We studeren en werken, reizen en beleven, leren en veranderen. We hebben een hart voor mannen, vrouwen of beiden. We kiezen onze eigen idealen en geven zelf zin aan mensen, gebeurtenissen en ervaringen. Samen maken we er het beste van. Hier en nu en met vertrouwen in de toekomst. Ons leven schrijven we immers zelf. Dus waarom niet kiezen voor een happy end?

deMens.nu verenigt de vrijzinnig humanistische verenigingen

Brand Whitlocklaan 87

1200 Brussel

Tel. 02 735 81 92

info@deMens.nu
www.deMens.nu


 


Top