Oostende


SOS Nuchterheid verwelkomt je graag in de afdeling in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.
Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.
In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat best aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma's.
Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

SOS Nuchterheid Oostende
VLC De Geuzetorre
Kazernelaan 1
8400 Oostende

Maandelijks op de eerste en derde maandagavond van 19u tot 21u.

Uw contactpersoon: Maurice - 0474 74 57 15

De eerstvolgende bijeenkomsten gaan door op:

- 06 en 20 januari 2020
- 03 en 17 februari 2020
- 02 en 16 maart 2020
- 06 en 20 april 2020
- 04 en 18 mei 2020


(Engelstaligen zijn eveneens welkom)


Top