Tabel van het alcoholisme en van het herstel.
Tabel
 overgenomen uit 'The British Journal of Alcoholism'.