Alcohol, medicatie, drugs, gokken: hoe praat ik erover met mijn kind?Inleiding
Alcohol, medicatie, drugs, gokken: vroeg of laat moet elke jongere een beslissing nemen over het al of niet gebruiken van deze middelen. Deze genotsmiddelen zijn immers niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Of er al dan niet een probleem is, heeft niet enkel te maken met het gebruikte middel, het is belangrijk om na te gaan wie de gebruiker is en welke de omgeving is van deze persoon.
Er is een verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving 

Wat kan ik als ouder preventief doen?
Wees gerust, met uw kinderen praten over genotsmiddelen zal hen niet op verkeerde ideeën brengen.
Soms is er een aanleiding om het onderwerp ter sprake te brengen: een krantenartikel, een tv-programma, een vraag van uw kind, …
Het is niet nodig om alles te weten over dit onderwerp: het is belangrijk dat u vertrouwen geeft aan uw kind en samen op zoek gaat naar antwoorden. Heb het niet enkel over drugs, maar praat bij gelegenheid ook over alcohol, medicatie en gokken.
• Interesse tonen voor de leefwereld van uw kind
• Ga het onderwerp niet uit de weg
• Geef het goede voorbeeld
• Maak uw eigen standpunt duidelijk
• Bevorder zelfstandigheid en zelfvertrouwen
• Leer uw kind omgaan met tegenslag
• Geef regels en stel grenzen
• Luister naar de mening van uw kind
• Praat over het onderwerp met andere ouders 

Hoe kan ik druggebruik herkennen?
Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op druggebruik: deze signalen kunnen samenhangen met het gebruikte middel.
Het is onmogelijk alle signalen op te sommen en de genoemde signalen wijzen zeker niet altijd op druggebruik.
Trek geen overhaaste besluiten. Enkel op gedrag of aanwijzingen afgaan - zonder er met de jongere zelf over te praten - zal zelden uitsluitsel geven. Het is belangrijk om iets te doen met de signalen die u bezorgd maken of het nu om druggebruik gaat of niet.
• een andere vriendenkring
• spijbelen
• agressiviteit
• verminderde interesse
• mindere schoolresultaten
• vreemde geurtjes
• sterke emotionele wijzigingen
• verwijde pupillen
• rode ogen
• lusteloze blik
• bleekheid
• vermoeidheid
• vermageren
• verminderde eetlust
Sommige gebruiksvoorwerpen kunnen ook wijzen op druggebruik.

Wat als ik een vermoeden heb van druggebruik?
Ga niet meteen de hele kamer doorsnuffelen of via allerlei omwegen (bijvoorbeeld door urinetesten) op zoek naar bijkomende bewijzen. Een positieve urinetest bewijst enkel dat uw kind drugs gebruikt heeft, maar zegt niks over de omvang, het tijdstip of het waarom van druggebruik. U kunt uw kind dus beter rechtstreeks en zo concreet mogelijk aanspreken over uw vermoedens. Vertel hoe bezorgd u bent en dat u altijd klaarstaat om erover te praten. Op die manier zet u de deur op een kier.
Iemand zal zelden vlakaf toegeven dat hij of zij drugs gebruikt. Alleen al daarom is het goed om het niet bij één gesprek te laten. Ook uw kind heeft tijd nodig en wil eerst uw reactie kunnen inschatten.
Wat als ik ontdek dat mijn kind drugs gebruikt?
Als u ontdekt dat uw kind experimenteert met drugs, is het normaal dat u schrikt. Kalm blijven en luisteren naar mekaars standpunten is daarbij belangrijk. Soms is het goed om eerst een beetje tot rust te komen, alvorens een gesprek aan te gaan.
Toon belangstelling voor wat hij of zij te vertellen heeft. Ook uw kind heeft eigen meningen en opvattingen. U hoeft niet noodzakelijk over de drugs zelf te praten. Het is belangrijker te weten waarom uw kind drugs gebruikt, hoe hij of zij zich daardoor voelt. En spreek ook over uw gevoelens. Het is vaak niet mogelijk om alles in één gesprek op te lossen. Vlot het gesprek niet meer zo, ga dan een andere keer voort.
 
Wat te doen bij riskant gebruik van alcohol, medicatie, drugs of overmatig gokken?
Als ouder voelt u zich misschien machteloos tegenover het druggebruik van uw zoon of dochter. Hoe pakt u zo'n situatie aan? Praat met iemand die u vertrouwen waard is: uw partner, een vriend(in), andere ouders,…
Blijf niet bij de pakken zitten indien uw kind voorlopig niet wil meewerken. U kan op onze dienst een beroep doen voor steun en begeleiding. Hier kan u bekijken hoe u uw kind best benadert, hoe u opnieuw meer controle kunt krijgen over de situatie. Of u kunt gewoon uw verhaal kwijt. Natuurlijk biedt de hulpverlening ook een aantal mogelijkheden voor de jongere zelf: informatie, ondersteuning, begeleiding, …

Top